โหวตการสำรวจออนไลน์

รายการโพลการสำรวจในปัจจุบัน

ลำดับ หัวข้อ ตัวเลือก สร้างเมื่อ สถานะ
1 สถานะของผู้รับชมรายการ
1. ผู้บริหาร สพท. 2. ผู้รับผิดชอบงาน DLTV
3. ผู้บริหารโรงเรียน 4. ครูผู้สอน
05/07/2017 14:54:58 open
2 ท่านรับชมการประชุมจากช่องทางใด
1. Video Conference 2. www.obectv.tv
3. www.youtube.com/obectvonline 4. www.facebook.com/obectvonline
05/07/2017 14:58:44 open
3 ผลการรับชมการประชุม
1. ชัดเจนทั้งภาพและเสียง 2. ชัดเจนปานกลาง
3. ไม่ค่อยชัดเจน 4. ไม่สามารถรับชมได้
05/07/2017 14:59:41 open
* ลากเมาส์ไปที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โหวตการสำรวจ

สำหรับโรงเรียน ใช้รหัส SMIS | สำหรับสพท. ใช้รหัสเขต | สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ต้องใส่รหัส

บุคคลทั่วไป

ใส่เฉพาะตัวเลขตัวเลือกที่ต้องการโดยเรียงตามลำดับข้อ (เช่น ข้อ 1 เลือก 2 และ ข้อ 2 เลือก 4 ให้พิมพ์ 24)

ส่งข้อความดังกล่าวมาที่ 4712711 (*vตามด้วยรหัสผู้โหวตถ้ามี*ตัวเลือกที่ต้องการ*ข้อเสนอแนะถ้ามี)