โหวตการสำรวจออนไลน์

รายการโพลการสำรวจในปัจจุบัน

ลำดับ หัวข้อ ตัวเลือก สร้างเมื่อ สถานะ
1 ท่านรับชมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Tele Conference จากช่องทางใด
1. Teleconference 2. www.youtube.com/obectvonline
3. www.obectv.tv 4. www,youtube.com ค้นหา obectv2
21/03/2017 15:42:02 open
2 ท่านรับชมรายการมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด
1. มาก 2. ปานกลาง
3. น้อย 4. ไม่สามารถรับชมได้ตลอดเวลา
21/03/2017 15:43:50 open
* ลากเมาส์ไปที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โหวตการสำรวจ

สำหรับโรงเรียน ใช้รหัส SMIS | สำหรับสพท. ใช้รหัสเขต | สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ต้องใส่รหัส

บุคคลทั่วไป

ใส่เฉพาะตัวเลขตัวเลือกที่ต้องการโดยเรียงตามลำดับข้อ (เช่น ข้อ 1 เลือก 2 และ ข้อ 2 เลือก 4 ให้พิมพ์ 24)

ส่งข้อความดังกล่าวมาที่ 4712711 (*vตามด้วยรหัสผู้โหวตถ้ามี*ตัวเลือกที่ต้องการ*ข้อเสนอแนะถ้ามี)